ร่วมส่ง ผอ.กัมพล ธิติกร รับตำแหน่งโรงเรียนแม่ทะวิทยา

วันที่ 29 ตุลาคม 2561 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมเดินทางไปส่งผู้อำนวยการกัมพล ธิติกร เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง