ร่วมบริจาคโลหิต

ร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมบริจาคโลหิต โครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

ขอบคุณภาพจาก ครูดวงแก้ว เทพสุวรรณ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701