รับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4

รับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รับมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 โดยจัดสถานที่และควบคุมการให้บริการโดยเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาระยะห่าง และการป้องกันการติดเชื้อ COVID-19

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701