มุทิตา ไชยมงคล ผอ.กัมพล ธิติกร

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมจัดงานมุทิตา ไชยมงคล แด่ผู้อำนวยการกัมพล ธิติกร ในโอกาสย้ายไปรับตำแหน่ง ณ โรงเรียนแม่ทะวิทยา อ.แม่ทะ จ.ลำปาง