มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)

มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ.2552 (ปรับปรุง พ.ศ.2560)
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด