พิธีไหว้ครู 2562

พิธีไหว้ครู 2562

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อให้ศิษย์ได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อครู และร่วมระลึกถึงบุญคุณของครูในการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์มาโดยตลอด

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701