พิธีวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9

วันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (รัชกาลที่ 9) ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และประชาชนในเขตอำเภอแม่ทา