ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ผู้ตรวจราชการ สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ผู้ตรวจราชการจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โรงเรียนดีประจำตำบล เพื่อรับฟังถึงแนวทางในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินงาน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701