ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ม.6

ปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นม.3 ม.6

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2561 นี้ โดยผู้อำนวยการสนั่น สิงห์ไผ่ ได้ให้โอวาทแก่ลูกๆ ชาวฟ้าขาว พร้อมด้วยคณะครูร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาทุกคน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701