ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561 และงานทอดผ้าป่าสามัคคี

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2/2561 และงานทอดผ้าป่าสามัคคี

วันที่ 10 มีนาคม 2562 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2561 เพื่อรับผลการเรียนของนักเรียนและเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองได้พูดคุยร่วมกับครูที่ปรึกษา มีการมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและมีพฤติกรรมดี มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน การมอบเสื่อเพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆ โดยนักเรียนชั้นม.3 นักเรียนชั้นม.6 และนักศึกษาฝึกประสบการณ์ นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม โดยการนำของคุณสมชาย ฤาชา ศิษย์เก่าโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และคณะ

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701