ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน

ตามที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตรา ไปนั้น โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง แม่บ้าน ดังเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ลูกจ้างชั่วครว ตำแหน่ง แม่บ้าน