ทอดกฐินมหากุศล วัดดอยสารภี

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมงานทอดกฐินมหากุศล ณ วัดดอยสารภี ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน โดยมีผู้อำนวยการกัมพล ธิติกร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม เครือข่ายผู้ปกครองและศิษย์เก่า องค์กรและชุมชน ร่วมทอดถวายองค์กฐิน วัตถุประสงค์เพื่อมอบเป็นอานิสงค์ถวาย 4 ปัจจัย ได้แก่ จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ แอมบู แทค แก่โรงพยาบาลและรถกู้ภัย จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็นให้แก่สถานีตำรวจเพื่อบริการประชาชน มอบเป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนยากจนรวมถึงการบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และมอบถวายเพื่อทำนุบำรุงวัดดอยสารภี ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ลำพูน


ดูภาพเพิ่มเติม