ต้อนรับผู้อำนวยการ สนั่น สิงห์ไผ่

ต้อนรับผู้อำนวยการ สนั่น สิงห์ไผ่

วันที่ 21 มกราคม 2562 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม รวมถึงแขกผู้มีเกียรติจากหน่วยงานต่างๆ ได้ร่วมต้อนรับผู้อำนวยการสนั่น สิงห์ไผ่ ซึ่งจะมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ.แม่ทา จ.ลำพูน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701