ต้อนรับครูอนุสรา คำเตจา

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ร่วมต้อนรับครูอนุสรา คำเตจา คุณครูสอนคอมพิวเตอร์ จากโรงเรียนแม่ตืนวิทยา อ.ลี้ จ.ลำพูน ซึ่งจะย้ายมาสอนที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคมในภาคเรียนที่ 2 นี้