กิจกรรมวันปีใหม่และการประกวด Miss International Maetha 2018

กิจกรรมวันปีใหม่และการประกวด Miss International Maetha 2018

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ด้วยการทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ในช่วงเช้า การอำนวยอวยพรจากคณะผู้บริหารและครูอาวุโส ซึ่งในปีนี้ โรงเรียนได้รับเกียรติจาก ดร.ศิคริษฐ์ คุณชมภู และคณะ ในการรับมอบเงินรางวัลกิจกรรมการประกวด Miss International Maetha 2018 การรับมอบชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ และเสื้อกีฬานักฟุตบอล นอกจากนี้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศและกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการประกวด Miss International Maetha 2018 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลาย จากนั้น จึงเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและนักเรียนภายในห้อง

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701