กิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ

กิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งทักษะภาษาอังกฤษ

วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษขึ้น โดยมีการแข่งขันทำการ์ดวันคริสต์มาส จัดบอร์ดวันคริสต์มาส การแข่งขัน Spelling Bee และการแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ (English Singing Contest 2018)

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701