การอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง

การอบรมให้ความรู้เรื่องการปลูกดอกดาวเรือง

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 คณะวิทยากรจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดลำพูน ร่วมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน รวมถึงคณะครูและบุคลากร ในการปลูกดอกดาวเรือง ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ขอบคุณภาพจาก ครูสุภัทรา หงษาวัน

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 35
291 หมู่ 3 ตำบลทาสบเส้า อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน 51140
โทรศัพท์ 053-976296 โทรสาร 053-976701