กลุ่มสาระศิลปะ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

ครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางชนาภานิษฐ์ จิตรจง

ครูชำนาญการพิเศษ

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

ครูชำนาญการ

นางดวงแก้ว เทพสุวรรณ

ครูชำนาญการ

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

ครูอัตราจ้าง

นายณัฐพงศ์ สิทธิสอน

ครูอัตราจ้าง